Pålitlig :::: Finländsk :::: Gratis leverans för beställningar på 800 kr

Sekretess och sekretesspolicy

LuxMe Oy Sekretess och sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy gäller hanteringen av personuppgifter som vi samlar in eller du uppger när du besöker vår webbsida och använder våra appar.

 Personuppgiftsansvarig

LuxMe Oy, Heidi Tikkanen, Finland är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som omfattas av denna sekretesspolicy.

Registerregistrator är LuxMe Oy (2628404-8)

Telefon: +35844 749 9885
email: myynti@luxme.fi

 Namn på registret

Namn på registeret är LuxMe Oy:n kundregister.

 Insamling och användning av dina personuppgifter

Leverans av din beställning 

För att kunna hantera din beställning behöver vi få en del information från dig. När du beställer från oss förser du oss med ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, betalningsmetod samt givetvis vilka produkter du vill köpa. Vi använder denna information för att kunna hantera din beställning, inklusive att skicka en beställningsbekräftelse, packa och leverera din beställning.

Kundtjänst

När du kontaktar vår kundtjänst via e-post, chatt, telefon osv., registrerar vi de personuppgifter du förser oss med. Vår kundtjänst har tillgång till all information om din beställning för att kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt, oavsett om du har frågor om statusen på din beställning eller vill returnera en produkt. Vår kundtjänst kan även se eventuell tidigare korrespondens med dig eftersom även detta bidrar till att ge dig bättre service.

Om du använder vår tjänst "Meddela mig", kommer vi att använda din e-postadress, i enlighet med din begäran, för att meddela dig när en viss vara åter finns i lager.

Förbättring av din användarupplevelse 

Vi strävar konstant efter att ge dig en optimal användar- och shoppingupplevelse på vår webbplats. Detta gör vi på olika sätt, men en viktig del i detta arbete är att spåra ditt surfbeteende på vår webbplats och på våra sociala medieplattformar så att vi kan förbättra användarvänligheten, layouten och den övergripande kundupplevelsen av vår webbplats. Det gör vi genom att använda cookies.

Marknadsföring

För att vi ska kunna förse dig med bästa möjliga moderåd och de mest relevanta nyheterna och marknadsföringsmaterialet, använder vi och våra annonseringspartners dina personuppgifter för att skräddarsy rekommendationer och kampanjer på vår webbplats åt dig och för att visa dig relevanta annonser på andra webbplatser, sociala medienätverk och appar.

För att kunna göra detta använder vi information om din användning av våra webbplatser och tjänster, som till exempel beställningshistorik, tidigare korrespondens och profilinformation. Denna information kan komma att kombineras med annan information som du har tillhandahållit till våra annonseringspartners eller som de själva har samlat in. Våra partners kan använda cookies för att samla in information när du besöker vår webbplats. 

Du kan alltid invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkta marknadsföringssyften genom.

Cookiebaserad marknadsföring 

En del av våra marknadsföringsaktiviteter är baserade på cookies. Bland annat samlar de marknadsföringscookies som vi använder in information om din produkt preferens, enhets-ID, geografisk positionering baserad på din IP-adress och ditt allmänna surfbeteende på våra webbplatser. Dessa cookies spårar även vilka annonser du redan har sett, hur många gånger du har sett dem, huruvida du har klickat på dem samt huruvida du har beställt något eller inte efter det att du har klickat på annonsen. Dessutom kan vissa av dessa cookies spåra dig även när du besöker andra webbplatser eller sociala medienätverk.

Vi använder denna information för att skräddarsy rekommendationerna och kampanjerna på våra webbplatser åt dig och för att visa dig relevanta annonser på andra webbplatser som t.ex. sociala medienätverk och jämförelseshoppingmotorer såväl som andra applikationer. Om du till exempel har kikat på ett specifikt produkt, kan vi visa dig annonser för just det produkt eller liknande prdukt i nyhetsflödet på dina sociala medier.

Dessutom kan vi även komma att kombinera den information som samlats in av cookies med din beställningshistorik, tidigare korrespondens och annan information som du har tillhandahållit till oss för marknadsföringssyften.

Min sida 

Om du väljer att skapa ett personligt kundkonto (Min Sida) måste du lämna ut ditt namn och din e-postadress till oss. Du kan även välja att ge oss ditt telefonnummer och din adress.

Min Sida ger dig en översikt över din kundvagn och din beställningshistorik.

Du kan när som helst uppdatera eller radera ditt konto genom att logga in.

Att förebygga bedrägeri 

Vi använder de personuppgifter du anger när du beställer för att upptäcka och förebygga bedrägerier. För dessa syften kan vi även erhålla ytterligare information från våra betalningslösningspartners.

Lagstadgade krav 

Vi använder och lagrar dina personuppgifter för att efterleva lagstadgade krav, t.ex. bokföringsregelverk.

Juridiska grunder för insamling och användning av dina personuppgifter

Vi samlar in och använder dina personuppgifter på följande juridiska grunder:

1. Vårt genomförande av ett kontrakt, jämför GDPR-artikel 6, 1 (b)

  • Leverans av din beställning

2. Vårt juridiska intresse, jämför GDPR-artikel 6, 1 (f)

  • Kundtjänst
  • Förbättring av din användarupplevelse
  • Detektering och förebyggande av bedrägeri
  • Analys, användarupplevelse och utveckling baserat på cookies

3. Ditt samtycke, jämför GDPR-artikel 6, 1 (a)

  • Min Sida
  • Marknadsföring genom push-meddelanden i appar
  • Cookie-baserad marknadsföring

4. Vårt juridiska skyldigheter, jämför GDPR-artikel 6, 1 (c)

  • Lagstadgade krav

Utlämnande av personuppgifter 

För att kunna tillhandahålla våra tjänster, lämnar vi ut personuppgifter till våra partners. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter när så tillåts enligt lag och alla våra partners är skyldiga att förvara dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vissa av våra partners är "personuppgiftsansvariga" och andra är "databehandlare".

Personuppgiftsansvariga

De partners som beskrivs nedan är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att de är direkt ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Vi lämnar endast ut personuppgifter i den utsträckning det krävs för att de ska kunna utföra sina tjänster, t.ex. frakt.

När du slutför en beställning, behandlas din betalning av våra betalningslösningspartners. Vissa av våra betalningslösningspartners är personuppgiftsansvariga, t.ex. Klarna. För att kunna erbjuda dig dessa betalningsalternativ, kommer vi att förmedla vissa delar av dina personuppgifter, såsom kontakt- och beställningsuppgifter, för att betalningsleverantörerna ska kunna bedöma huruvida du är kvalificerad för deras betalningsalternativ och för att skräddarsy betalningsalternativen för dig. Du hittar mer information om dessa leverantörer, inklusive deras villkor och bestämmelser samt sekretesspolicyer på deras webbplatser.

Efter detta skickas din beställning till vår lagerpartner. När din beställning är packad och redo att skickas iväg delar vi ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer med våra transportpartners för att kunna slutföra leveransen till dig.

I marknadsföringssyfte kan vi komma att lämna ut icke-reversibel och krypterad (hashad) information om dig och din användning av våra webbplatser och tjänster till våra annonseringspartners, som kan komma att kombinera den med annan information som du har tillhandahållit direkt till dem eller som de själva har samlat in. Vi delar även med oss av information som t.ex. din IP-adress och beställningshistorik till våra affärspartners för att kunna betala ut kommission för deras hänvisningar till vår webbutik.

Databehandlare

De partners som beskrivs nedan är databehandlare som endast har rätt att behandla personuppgifter på uppdrag av oss och i enlighet med våra instruktioner.

Vår betalningslösningspartner Klarna hanterar dina betalningar som en databehandlare. Dina betalningsuppgifter skickas direkt till Klarna, där de hanteras och lagras i en säker miljö i enlighet med lagstadgade regelverk.

Våra tekniska tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter när de har åtkomst till våra databaser eller lagrar personuppgifter i deras applikationer. Dessa tjänsteleverantörer inkluderar t.ex. värdtjänsteeleverantörer, leverantörer av vår webbplatsplattform och leverantörer av meddelandedistributionsverktyg.

Dessutom har vi partners som förser oss med verktyg i samband med kundtjänst och kundupplevelser, t.ex. ett chattverktyg på vår webbplats eller ett feedbackverktyg för kundupplevelser.

Slutligen, som en del av våra annonseringskampanjer delar vi med oss av icke-reversibel och krypterad (hashad) kundinformation, inklusive kontaktinformation till sociala medienätverk och till andra partners som gör kampanjerna tillgängliga för dig på sina webbplatser eller i nyhetsflödet på dina sociala medier.

Överföring av personuppgifter utanför EU 

Vissa av våra partners hanterar dina personuppgifter utanför EU. I sådant fall säkerställer vi alltid att dina personuppgifter fortfarande omfattas av en adekvat dataskyddsnivå. Om inget annat anges, skyddas dataöverföringen av EU-kommissionens standardiserade dataskyddsbestämmelser. De partners som listas nedan är enheter som är belägna utanför EU:

Google, USA

Facebook, USA

Instagram, USA

Dessutom kan vissa av våra partners använda externa underleverantörer (underentreprenörer) som är belägna utanför EU. I sådant fall är vår partner skyldig att skydda dina personuppgifter.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter? 

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in eller för att efterleva lagstadgade krav, t.ex. bokföringsregelverk i de länder där vi bedriver verksamhet. När så inte längre är fallet raderas informationen automatiskt.

Du kan även begära att vi raderar dina personuppgifter. Vi kommer att uppfylla din begäran såvida vi inte är skyldiga att lagra informationen av juridiska skäl eller om informationen är relevant pga. ett pågående rättsfall/tvist.

Dina rättigheter 

När vi samlar in och använder dina personuppgifter har du en rad olika dataskyddsrättigheter.

Du kan läsa mer om dina olika rättigheter nedan:

Rätten till åtkomst 

En av de viktigaste rättigheter du har är rätten att begära åtkomst till de uppgifter vi har registrerat om dig. Om du begär att få åtkomst, förser vi dig med en kopia av dina personuppgifter.

Rätten att glömmas bort 

En annan viktig sak när det gäller din relation med oss är att du har rätt att glömmas bort, vilket innebär att du kan skicka in en begäran om att vi ska radera de uppgifter vi har registrerade om dig. Eventuellt kan vi inte radera dina personuppgifter eftersom vi måste lagra vissa uppgifter för att efterleva lagstadgade krav eller för att fastställa, försvara eller utöva juridiska anspråk.

Rätten att göra invändningar  

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter på vissa grunder. Exempelvis kan du invända mot behandling av dina personuppgifter för direkta marknadsföringssyften som t.ex. profilering.

Rätten till korrigering 

Om du anser att de uppgifter vi har registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga, vänligen upplys oss om detta så kommer vi att uppdatera din information.

Rätten till begränsning 

I kombination med några av dina övriga rättigheter kan du även begära att vi begränsar användningen av dina personuppgifter, t.ex. i stället för en fullständig borttagning eller under vår utvärdering av din invändning.

Rätten till dataportabilitet 

Du kan skicka en begäran till oss om att få de personuppgifter du har lämnat till oss utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsligt format och att överföra dessa uppgifter direkt till en specifik mottagare.

Klagomål

Om du vill lämna in ett klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter, kan du alltid kontakta vårt kundtjänstteam. Du kan även lämna in ett klagomål till din lokala DATASKYDDSMYNDIGHET.

De populäraste sökningarna

Bläddra bland kategorierna

Din kundvagn är tom

Suodata tuotteita

Villkor

Beställning

Produkterna beställs i nätbutiken genom att föra över dem till kundvagnen och betala innehållet i kundvagnen i nätbetalningstjänsten. Alla kunduppgifter hanteras konfidentiellt. Kontaktuppgifter som har ombetts i samband med beställningen används inte för något annat än för leverans av beställningen och för att reda ut relaterade oklarheter, om inte annat nämns. För att beställa i nätbutiken förutsätts du ha bekantat dig med, och förbundit dig till, aktuella leveransvillkor.

Betalning och betalningssätt

Klarna Checkout fungerar som betalningstjänst. Betalningsalternativen via den är faktura, delbetalning, kortbetalning samt betalning med nätbankskoder.

Genom att ange dina uppgifter i kassan godkänner du Klarna AB:s (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm) villkor. Genom att trycka på knappen ”Köp” godkänner du de allmänna villkoren i FreshMe Hyvinvointis nätbutik.

Beställning- och betalningsbekräftelse

När vi har tagit emot din beställning skickar vi omedelbart en beställningsbekräftelse per e-post, där dina beställningsuppgifter syns. Kontrollera alltid innehållet i beställningsbekräftelsen. Om du har frågor, kontakta genast vår kundtjänst. Spara beställningsbekräftelsen ifall du blir tvungen att kontakta kundtjänsten. När du kontaktar kundtjänsten, ha ditt kundnummer och kontonummer nära till hands. Kontrollera alltid att paketets innehåll stämmer överens med produkterna i beställningsbekräftelsen.

Du kan kontakta vår kundtjänst med följande information:

Leveranssätt och -kostnader

Leveranskostnaderna inkluderar post- och förpackningskostnaderna. I kundvagnen visar vi en uppskattning av de kommande leveranskostnaderna enligt det leveranssätt som i första hand är i användning. De exakta leveranskostnaderna ser du när du har valt de betalnings- och leveranssätt som du önskar för din beställning. De tillgängliga leveranssätten beror på kundvagnens innehåll och totala vikt. Bland de leveranssätt som finns tillgängliga i kassan kan du välja det alternativ som passar dig bäst, i samband med vilken de exakta leveranskostnaderna visas.

Leveranstid

Vår vanligaste leveranstid till Sverige är 5–14 vardagar. Avvikelser i uppskattningarna för leveranstiderna har angetts om det i kundvagnen finns produkter som har tagit slut i lagret och vi meddelar om eventuella fördröjningar omedelbart efter beställningen.

Vi ansvarar inte för fördröjningar till följd av force major eller indirekta skador till följd av fördröjningar. Nätbutiken informerar om avvikande leveranstider på sina sidor.

Returvillkor

Ångerrätt

Du har rätt att inom 14 dagar ångra beställningen utan att ange en orsak. Ångerfristen upphör 14 dagar efter att den sista varuförsändelsen har mottagits eller när det gäller nedladdningsbara produkter från det att beställningen har mottagits. Läs mer om kostnader till följd av att man ångrar köpet.

För att använda er av ångerrätt måste ni meddela oss om ert beslut att ångra beställningen på ett entydigt sätt (till exempel med brev per post eller per e-post). Ni kan också använda en utskrivbar returneringsblankett, men det är inte obligatoriskt att använda den.

För att uppfylla ångerfristen är det tillräckligt att du skickar ditt meddelande om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Observera att hygientillbehör så som Ultraljudstandborstar, vars förpackning har öppnats, inte har returrätt. emmi® Ultrasonic Ultraljudstandborstarna har en servicegaranti på 2 år och batteriet en garanti på 6 månader. Om enheten får något problem, kontakta oss per e-post på myynti@luxme.fi

Konsekvenser av att ångra en beställning

Vi hoppas du är nöjd med din beställning. Om du ändå inte är helt nöjd med din beställning erbjuder vi 14 dagars returrätt för produkter som fortfarande är förseglade, oöppnade i förpackningen och oanvända. Observera att leveranskostnaderna inte returneras om slutbeställningens värde efter returneringen underskrider 800 kr. Om du vill returnera så kan du be om returneringskoden för returnering från vår kundtjänst. Observera att beställningens leveranskostnader inte returneras och att kunden själv betalar leveranskostnaderna 250 kr för returneringen. Om slutsumman för beställningen underskrider 800 kr efter returneringen debiteras kunden också för beställningens leveranskostnader 99,75 – 147 kr beroende på leveranssättet.

Ni måste skicka tillbaka varorna utan dröjsmål och senast 14 dagar efter att ångeranmälan har gjorts. Tidsfristen måste följas om ni skickar tillbaka varorna innan ifrågavarande 14 dagars tidsfrist löper ut.

Ni ansvarar endast för nedsatt värde på varor som är en följd av någon annan behandling än den som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Paket som inte löses ut

Att låta bli att lösa ut betraktas som returnering och i sådana fall dras de faktiska leveranskostnaderna som orsakats av returnering av i enlighet med transporttjänstens aktuella prislistor.

Problemsituationer

Om produkten har försvunnit eller skadats under transporten eller om det inte motsvarar din beställning, ska du anmäla felet skriftligen inom 14 dagar på adressen som nämns vid Ångerrätt och returvillkor eller genom att ringa till det telefonnummer som anges i våra kontaktuppgifter. Om paketet helt tydligt har skadats i transporten ska du omedelbart lämna in ett klagomål till transportföretaget som ansvarar för det leveranssätt som ni har valt.

Presentkort som använts för ditt inköp.